Zabezpečovací systém pro domácnosti - jaký vybrat a jak ho nainstalovat?

19.10. 2016 10:37 | Bezpečnostní systémy

Při návrhu zabezpečovacího systému je třeba brát v potaz několik aspektů. Tím prvním je volba místností, do nichž má být zabezpečení nainstalováno. Zpravidla se totiž nezabezpečuje celý objekt vzhledem k finančním nákladům a také z praktického hlediska. Obvykle stačí zabezpečit pouze interiéry, kde se nacházejí cenné předměty, jako je elektronika, starožitnosti nebo pracovní stroje a přístupové cesty k nim.

Jaké místnosti k zabezpečení vybrat?

Významnou roli hraje poloha místností. Pakliže na sebe místnosti navazují, je jejich zabezpečení jednodušší a méně finančně nákladné. Dost často se také osvědčuje přesunout potřebné předměty do zabezpečených prostor.

Jaké jsou přístupové cesty?

Cesta do každé místnosti musí být pod kontrolou bezpečnostního systému. Mezi přístupové cesty patří dveře, okna, případně balkón. Také v této oblasti lze dělat kompromisy. Například se dá předpokládat, že některé přístupové cesty jsou tak komplikované, že je zloděj nejspíš nepoužije.

Jakými způsoby zabezpečit přístupové cesty?

Pro zabezpečení přístupových cest slouží čidla a detektory, které plní vždy specifickou funkci. Řadíme se:

  • Detektory otevření dveří a oken - nutná instalace na každé dveře nebo okno zvlášť
  • Detektory pohybu – jedním detektorem lze pokrýt celé místnosti až do 50 m2
  • Detektory rozbití skla, respektive vibrací - ideální pro ochranu skleněných ploch nebo vitrín, vhodný ve spojení s detektorem pohybu
  • Detektory kouře nebo zaplavení

Jednotlivé prvky bezpečnostního systému

  • Centrální ústředna - je umístěna tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Uživatel k ní v běžném provozu nemá důvod přistupovat
  • Ovládací klávesnice - je instalována hned u vchodu do zabezpečeného objektu. Umožňuje aktivaci/deaktivaci systému, případně nastavení dalších bezpečnostních režimů.
  • Detektory

Detektor pohybu – lokalizuje se zpravidla do rohu místnosti a výšky 2 m. Před čidlem by neměl stát žádný další objekt a v jeho okolí žádné tepelné zdroje (topení, klimatizace...)

Detektor tříštění skla, vibrací - detektor se umisťuje naproti skleněné ploše, maximálně do vzdálenosti 9 m a cca 2 m do výšky.

Magnetický detektor otevření dveří a oken – se instaluje na jednotlivé dveře a okna. Detektor funguje na tak zvaném magnetickém principu spojených částí, přičemž k aktivaci dochází v okamžiku, kdy se spoje nepatrně rozevřou.

Detektor požáru - detektory požáru reagují na přítomnost kouře. Vnitřní systém senzoru je pomocí paprsků schopen rozpoznat malé částečky kouře, což následně spustí alarm. Instaluje se zpravidla na strop místnosti.

Siréna - interiérovou sirénu je třeba umístit tak, aby na ni nepůsobily žádné vnější podmínky a vlivy a současně byla v kontaktu s hlavním bezpečnostním systémem. Také je vhodné umístit ji tam, odkud bude případný poplach dobře slyšet.

Exteriérová siréna může být instalována na jakékoli místo hlídaného objektu a její odolná konstrukce odolá vnějším vlivům i rozmarům počasí.

Mohlo by vás zajímat:

Jak efektivně zabezpečit byt či dům?
EZS Jablotron 100 = efektivní zabezpečení domu

House - 1429409 - 960 - 720