Zabezpečení přístupových cest snadno a rychle – umístění detektorů

29.07. 2016 12:47 | Bezpečnostní systémy

Hned na úvod by bylo dobré vysvětlit, co jsou to přístupové cesty. Laik by si mohl pomyslet, že se jedná o vstupní dveře a chodby, které vedou do zabezpečeného prostoru, ale to je chyba.

Přístupové cesty jsou takové cesty, skrze které se může nečekaná návštěva vkrást do zabezpečovaného prostoru. Jedná se tedy o výše zmiňované dveře a chodby, ale také okna do výšky 3 metrů, balkóny, zadní dveře, prosklené stěny a mnoho dalších možností, které může případný zloděj využít ke vstupu do zabezpečovaného prostoru.

Jak vás asi napadne, pokrýt veškerá rizika je složité a finančně náročné, proto je dobré analyzovat možnosti a určit rizikové přístupové cesty. Některé totiž zloděje přímo vybízí, ale jiných by si možná ani zasvěcený pozorovatel na první pohled nevšiml.

Vybrané přístupové cesty by měli být kontrolovány zabezpečovacím systémem, který pokryje různé způsoby narušení a tím sníží možná rizika na minimum.

Kam komponenty zabezpečovacích systému umístit

Zabezpečovací systémy se skládají z více komponent. Aby celý systém správně fungoval, je nutné jednotlivé komponenty umístit na vhodná místa.

Jen tak pro představu. Zabezpečovací systémy se obvykle skládají z centrální ústředny, která řídí jednotlivé komponenty. Dále to je klávesnice, nebo dálkový ovladač. Nezbytné jsou také detektory a někdy také sirény.

Centrální ústředna

Je to vlastně mozek a srdce celého zabezpečovacího systému. Proto by centrální ústředna měla být na takovém místě, kde nemůže dojít k jejímu narušení a poškození. Při běžném provozu nepotřebuje kontrolu ani dohled, takže může být i na hůře přístupném místě. Často se umísťuje do různých komor, spižíren, nebo třeba do prostor WC.

Při výběru místa je dobré myslet na to, že by nemělo docházet k přehřívání.

Jen tak pro zajímavost - cena řídicí ústředny EZS může být i více než 10 000,- Kč.

Ovládací klávesnice

U tohoto komponentu platí, že je důležité mít dobrý přístup. Klávesnice obvykle bývá umístěna hned u vchodu do zabezpečovaného prostoru.

Skrze klávesnici celý bezpečnostní systém zapínáte a vypínáte, takže je dobré ji mít právě u vchodových dveří. Na druhou stranu je důležité (nutné), aby klávesnice byla umístěna v prostoru, který je hlídaný.

Detektor pohybu

Výhodou tohoto detektoru je, že je snadnější na instalaci a údržbu. Navíc není nutné zabezpečovat dveře ani okna, protože když někdo vstoupí do zabezpečeného objektu, detektor pohybu to zaznamená.

Detektory pohybu osob mohou pokrýt místnosti až o ploše 50 m2 a větší obývák má opravdu málokdo. Pokud byste se mezi ně řadili, nezoufejte. Teoreticky je možné detektorem pohybu pokrýt i rozlehlejší prostory.

Aby detektory správně fungovaly, je potřeba je umístit do správného prostoru. Ideální je zhruba dvoumetrová výška v rohu místnosti. Ale pozor. Detektor by neměl být zakryt žádným předmětem, jinak nebude správně fungovat. Detektory by neměly být ani blízko přímého působení topení, klimatizace, nebo jiného zdroje tepla.

Detektor rozbití skla

Detektor rozbití skla se umísťuje naproti skleněné výplni. Hlídat může okno, výlohu, dveře, zkrátka cokoliv se skleněnou výplní. Platí, že by měl být detektor umístěn zhruba dva metry nad zemí a vzdálenost od chráněné skleněné výplně by neměla přesáhnout výrobcem uvedený počet metrů.

Aby byl detektor rozbití skla funkční, musí mít skleněná výplň plochu alespoň 1m2. Pokud je obsah menší, je nutné použít jiný způsob zabezpečení.

Detektor otevření dveří a oken

Zloděj se může přikrást dveřmi i okny, proto je dobré mít detektor otevření dveří a oken. Když se znenadání otevřou, detektor ihned zareaguje.

Bohužel tento způsob zabezpečení má své stinné stránky. Je nutné detektor instalovat na každé okno a dveře, takže se to prodraží. Zejména v případě, že je v zabezpečovaném prostoru větší počet oken a dveří.

Detektor otevření dveří a oken se skládá ze dvou částí. Konkrétně magnetu a detekční části. Magnet reaguje na pohyblivou část oken a dveří a detekční část hlídá tu nepohyblivou. Dohromady tvoří bezva dvojku, přes kterou nepronikne ani myš, aniž byste si toho všimli.

Jak už bylo řečeno, detektor je namontován přímo na dveřích a oknech, takže je nutné dávat pozor při manipulaci s dveřmi a okny. Konkrétně při otevírání a zavírání. V opačném případě může dojít k poškození.

Požární detektor

Tento detektor nejspíše znáte z různých seriálů a filmu. Požární detektor se instaluje na strop místnosti. Kouř totiž vstoupá vzhůru, takže je výhodné ho instalovat právě na strop.

Požární detektor reaguje na kouř, ale také na zvyšující se teplotu, která může být indikátorem požáru. Jeden požární detektor může zabezpečit prostor o ploše kolem 30m2.

V některých místech je pravděpodobnější, že požár může vzniknout. Požární detektor by měl být co nejblíže právě těmto místům, aby co nejdříve zaznamenal případný požár a vznikly co nejmenší škody. Rizikovými místy mohou být kuchyně, krbová kamna, ale i jiná místa, či spotřebiče.

Detektor zaplavení

Další pohromou, která může potkat kohokoliv je zaplavení. A nemluvíme pouze o zaplavení v důsledku prudkých lijáků. Zaplavit váš byt může například pračka, myčka, nebo prasklé vodovodní trubky.

Detektor zaplavení je tedy vhodné umístit do bezprostřední blízkosti takových spotřebičů, nebo rizikových míst.

Siréna

Jsou dvě základní volby. Siréna může být exteriérová, nebo interiérová. Pokud se rozhodnete pro exteriérovou, může být umístěna kdekoliv na plášti objektu. Neměla by být na místě, kde by šla snadno zneškodnit. Naopak je dobré, když je taková exteriérová siréna dobře vidět, protože potom každý vidí, že je objekt zabezpečen. Z tohoto důvodu se často umísťuje na štít domu.

Pokud si vyberete do zabezpečovacího systému interiérovou sirénu, je nutné ji vybrat místo, kde bude dobře slyšet. Zároveň by měla být v místnosti zabezpečené bezpečnostním systémem.

Pro správné určení přistupových cest, rozmístění detektorů a propojení celého systému doporučujeme

Nás tip:

Bezpečnostní agentura Top Security (23 let na trhu, 14 poboček po celé ČR, vlastní technické vývojové centrum, certifikáty ISO 14001, 27001, 9001, 18001, členství v asociacích ASBS ČR, AGA, člen Hospodářské komory, pojištění odpovědnosti v rozsahu 50.000.000 Kč, profesionálně zpracovaný systém bezpečnostních procesů ABECEDA®, možnost náhradního plnění skrze dceřinou společnost NOKIKA s.r.o., komplexní služby, dostupné ceny, konzultace a návrh zdarma a řada dalších výhod)