Přehled služeb fyzické ostrahy

16.04. 2015 10:22 | Fyzická ostraha

Pokud vlastníte nějakou firmu či nemovitost, jistě si uvědomujete, že neustále roste kriminalita i další nežádoucí jevy a tudíž je ostraha objektu a majetku čím dál důležitější.

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha a ostraha objektů, kterou poskytují bezpečnostní agentury, se stará o klidný chod Vaší společnosti, pohodu domova nebo může chránit Váš majetek. Ochrana objektů a majetku sebou nese široké rozmezí služeb, které jsou popsány v dalších částech článku. Ochrana majetku se musí naprosto ztotožňovat s nároky klienta, je prováděna precizně pomocí kvalifikovaných a proškolených pracovníků ve firemních stejnokrojích. Profesionalita a vysoká úroveň je samozřejmostí. Pracovníci mohou mluvit i cizími jazyky nebo mít jako doprovod psa.

Fyzická ostraha-přehled služeb

Ochrana objektů a majetku v sobě nese služby typu: fyzická ostraha, elektronická ostraha, ochrana majetku, recepční služby, detektivní služby, ozbrojený doprovod, požární ochrana a další možnosti. Uvedené služby je možné využívat jednotlivě či je dle potřeby různě kombinovat. Při jednání s agenturou bude odborně provedeno posouzení rizik a zpracování plánu ostrahy spolu s cenovým návrhem. Tento plán sestaví pracovník agentury. Díky tomu, že budete chránit své objekty a majetek, bude zajištěna i bezpečnost Vaše, Vašich zaměstnanců či návštěvníků objektu i okolí.

Fyzická ostraha a pochůzkový systém

Fyzická ostraha objektů, kterou zajišťuje pracovník bezpečnostní agentury má za úkol kontrolovat oprávněnost vstupu osob, vjezd a výjezd vozidel, pochůzky, bezpečnost a zdraví zaměstnanců nebo návštěv, dále v sobě tato činnost zahrnuje kontrolu bezpečnostních systémů a další práce. Zaměstnanci bezpečností agentury působí jako prevence proti různým živlům již svou přítomností.

Mnoho bezpečnostní agentur Vám také nabídne možnost kontroly svých pracovníků pomocí pochůzkového kontrolního systému fyzické ostrahy. Tento systém zaznamenává to, jak jsou pochůzky prováděny pomocí online pochůzkového terminálu. Činnost systémů je založena na rozmístění kontrolních zařízení na místech v objektu, kudy vede pochůzka. Tyto systémy jsou vybaveny strážným čipem, jehož přítomnost zaznamená každé kontrolní stanoviště po průchodu bezpečnostním pracovníkem. Takto jsou pochůzky přesně zaznamenány a zmapovány.

Možnost ostrahy objektů pomocí PCO

Chcete-li zajistit ještě lepší nepřetržitý monitoring, můžete své objekty chránit pomocí napojení na PCO a kamerový systém. Ostraha touto formou funguje na přenosu signálů z elektronického systému (většinou EZS, EPS), které sledují daný objekt 24 hodin denně. Data z monitorovacích systémů jsou odesílána na dohledové centrum PCO (pult centrální ochrany). V případě jakékoliv odchylky od normálního stavu spustí sjednanou reakci.

Recepční služba

Recepční služba je primárně určena na reprezentaci a zajištění vstupu do budovy. Pracovník na recepci obsluhuje telefonní ústřednu, poskytuje informace návštěvníkům či uživatelům objektu, ohlašuje návštěvy, zapisuje je, předává a odebírá klíče, přijímá a třídí poštu a poskytuje různé další služby podle požadavků klienta.  Recepční služba funguje 24 hodin denně. Tento způsob ostrahy může být zajištěn jak pracovníky ostrahy, tak i jinými specialisty s možností znalosti cizího jazyka.

Jaké doplňkové služby mohou být poskytnuty při ostraze majetku a objektů

Fyzická ostraha může poskytovat i různé doplňkové služby (přeprava finanční hotovosti či cenin ozbrojenou hlídkou, detektivní služby, revize elektrorozvodů a požární ochrana). Bezpečnostní pracovníci Vám mohou zpracovat návrh na elektronické zabezpečení, protipožární a kamerové systémy a současně i zajistit jejich montáž a opravy. Také zajistí následný servis.