Formy fyzické ostrahy

21.04. 2015 13:07 | Fyzická ostraha

Každý z nás si pravděpodobně cenní svého majetku ať už například osobního, tak podnikatelského. A proto se o něj také snaží starat. K tomu můžete využít nejrůznějších druhů a forem, jako například i ostrahy. Stále častěji je proto vyhledávána forma fyzické ostrahy v podobě zkušených pracovníků bezpečnostních agentur, kteří „hlídají“ jak majetek, tak i osoby. Všichni pracovníci poskytující fyzickou ostrahu jsou speciálně cvičeni a v průběhu své činnosti proškolováni, aby byli vždy připraveni za všech podmínek k bezchybné a hlavně bezpečné službě.

Formy fyzické ostrahy:

  • strážní služby
  • recepční služby
  • pořadatelské služby
  • osobní stráž (bodyguardi)
  • zásahové jednotky
  • externí bezpečnostní dohled

Forma strážní služby

S touto formou se setkáte nejčastěji například na vrátnicích, při obchůzkách podnikatelských objektů někdy i se psy. Pracovníci vykonávající strážní službu jsou pro tuto práci speciálně vyškolení. To zahrnuje i doprovod zkušené osoby při nastoupení k novému zákazníkovi. Poznat je můžete velmi jednoduše, protože nejčastěji pracují ve firemních uniformách. Zejména v této oblasti dochází k rychlému průniku nejmodernějších vychytávek, jako například to, že jsou jednotlivé obchůzky zaznamenávány pomocí čipových karet a posléze jsou všechny získané data předávány zákazníkovi. Také by nemělo být žádným překvapením, že jsou tito strážní vybaveni zbraní a hlídacím psem.

Forma recepční služby

S největší pravděpodobností jste se s touto formou služby už někdy setkali. Při návštěvě nejrůznějších podnikatelských objektů jste byli na recepci zaevidováni, což je jedna z hlavních činností recepčních služeb. Dále k nim patří ohlašován těchto návštěv, příjem zásilek, výdej klíčů, také informační služby a například ještě rezervace prostor. Základními podmínkami pro vykonávání této činnost je výborné komunikační schopnosti, znalost cizích jazyků dle požadavků klienta a také samozřejmě spolehlivost a pečlivost.

Forma pořadatelské služby

Forma pořadatelské služby je jednou z nenáročnějších, protože je potřeba velmi úzké spolupráce s pořadatelem dané akce. Hlavní činností pořadatelské služby je zabránění vstupu nežádoucích lidí na tuto akci, pomoc návštěvníkům akce s parkováním, zajištění celkové bezpečnosti akce, zabránění poškození majetku a celkového prostoru, kde se akce pořádá a samozřejmě také požární ochrana. Pracovníci vykonávající tuto službu buď v uniformě, nebo ve společenském obleku. Záleží jen na tom, čemu dává klient přednost.

Forma osobní stráž

Pracovníci, kteří mají bohaté zkušenosti ze všech oborů strážní služby, mohou následně vykonávat také osobní stráž, neboli se mohou stát bodyguardem. Osobní stráž je velmi specifickou činností, neboť její vykonavatel musí být vysoce psychicky i fyzicky odolný. Další podmínkou je ovládání alespoň jednoho bojového umění, dále musí umět ovládat zbraň a také musí mít minimálně základní znalosti z oboru psychologie a práva. Právě znalosti z psychologie a práva jsou mimořádně důležité, protože se mohou hodit v případě neočekávaných událostí. Je potřeba, aby se osobní strážce uměl v čas a správně rozhodnout. Samozřejmostí je také určité společenské chování a znalost alespoň jednoho cizího jazyka (podle požadavku klienta).

Forma zásahové jednotky

Pracovníci, kteří již prošli všemi odděleními fyzické ostrahy, mohou nastoupit do zásahových jednotek. Zásahové jednotky jsou v úzkém kontaktu s dispečery PCO, neboli pult centrální ochrany. Jestliže dispečer z PCO vyhodnotí nějakou krizovou situaci, kontaktuje člena zásahové jednotky, který musí na daném místě správně vyhodnotit situaci, zajistit celý objekt a dále buď zasáhnout, nebo počkat na příjezd policie.

Externí bezpečnostní dohled

Jestliže potřebujete svou objekt pohlídat bez fyzické přítomnosti nějaké osoby, je právě externí bezpečností dohled, který se provádí elektronicky, to pravé ořechové. Tento dohled je zabezpečen pomocí kamer, které jsou rozmístěné po celém hlídaném objektu. Jedinou nevýhodou tohoto dohledu je fakt, že není bohužel umožněno okamžitému zásahu v krizové situaci.

V poslední době se do velké obliby dostalo napojení na pult centrální ochrany, neboli PCO. Tento pult je pod 24 hodinovým dohledem dispečera, který lze řadit do kategorie fyzické ostrahy. Ten, pokud zjistí neočekávanou situaci či narušení, vyšle na místo zásahovou jednotku. Navíc mohou klienti sledovat online výpis ze svých hlídaných objektů.

Pokud se jako klient obrátíte na bezpečnostní agenturu s žádostí o fyzickou ostrahu, je pravidlem, že budou nejdříve projednány všechny možnosti zabezpečení vašeho objektu, majetku, nebo určené osoby. Ve finále je sepsána písemná smlouva, kde je podrobně sepsáno zajištění ochrany osob a majetku. Dále je v ní například zahrnuta také spoluúčast při kontrolách plněných závazků a mnohé další.