Co je to fyzická ostraha?

30.04. 2015 09:57 | Fyzická ostraha

V dnešní době stále přibývá trestných činů, proto je zabezpečení majetku velmi důležité. Zloději jsou stále vynalézavější a jejich drzost takřka nezná mezí. Kamerový systém a elektronická ochrana pachatele nedokážou zadržet. Před nezvanými hosty Váš majetek ochrání fyzická ostraha. Tuto službu zajišťuje bezpečnostní agentura.

Služby fyzické ostrahy

Je nejvíce používaný způsob k zajištění ochrany veřejných prostor, ochrany osob a majetku. Nabízí komplexní bezpečnostní služby a zcela se přizpůsobí potřebám klienta. Minimalizuje riziko vzniku škody na majetku klienta a chrání životy a zdraví osob.  Služba fyzické ostrahy může být napojena na pult centrální ochrany.

Ochrana majetku

Zajistí vnější i vnitřní ochranu objektů před krádežemi nebo cíleným ničením majetku. Fyzickou ostrahu je možné provést ve stejnokroji, civilním oblečení i s psovody. Pracovník fyzické ostrahy provádí pravidelné obchůzky, má pod kontrolou vchod do budovy, vjezdy a výjezdy automobilů a vše zaznamenává do knihy příjezdů a odjezdů, zamezuje volnému pohybu cizích osob, obsluhuje bezpečnostní systémy, ochraňuje zdraví zaměstnanců a návštěvníků a řeší krizové situace. Některé bezpečnostní agentury nabízí online monitorování těchto pracovníků a tak máte možnost sledovat plnění služeb střežení objektu z pohodlí Vašeho domova.

Osobní ochrana

Fyzická ostraha zajišťuje osobní ochranu s cílem zajistit vlastní bezpečnost a zdraví. Zákazník je stále doprovázen jedním nebo i více členy ochranného týmu. Pracovníci tohoto týmu jsou řádně proškoleni a fyzicky velmi zdatní pracovníci bezpečnostní agentury.

Bezpečnostní agentury se dokáží přizpůsobit potřebám zákazníka. Existuje mnoho variant, jak zajistit fyzickou ochranu. Zákazník by měl také vyžadovat spolehlivost, loajalitu vůči zákazníkovi, maximální diskrétnost a vysokou profesionální úroveň. Při výkonu služeb by měl být klient co nejméně omezován. Střežený objekt má pod kontrolou kvalifikovaný manažer ostrahy, který také řeší potřeby a přání klienta. Ostraha objektu je pravidelně proškolována, může být vybavena bezpečnostními prostředky a zachovává mlčenlivost.

Bezpečnostní agentury také nabízí i související služby. Zajišťují například odposlechy, zabezpečují důvěrná data a informace, fyzickou ostrahu vybavenou hlídacími psy a jiné. Ke zkvalitnění bezpečnosti lze také využít elektronické zabezpečovací systémy (EZS a EPS), které bývají často napojeny na pult centrální ochrany (PCO) dohledového centra. Díky tomuto zabezpečení je majetek klienta zabezpečen i v jeho nepřítomnosti.