Chytré bezpečnostní technologie v akci – nahradí zcela lidský faktor?

31.03. 2017 12:46 | Bezpečnostní systémy

Není to tak dávno, kdy se o zabezpečení objektů starala výhradně fyzická ostraha. V dnešní době se však postupně začínají mnohem více uplatňovat chytré technologie, které buď lidskou pracovní sílu doplňují, nebo ji dokonce zcela nahrazují. Zapojením moderních bezpečnostních technologií se výrazně snižuje počet lidí a současně zefektivňuje pracovní výkon za stejný časový úsek.

Do smart ochranných technologií patří například chytré kamery, zabezpečovací a protipožární systémy či inteligentní přístupové a docházkové systémy. Veškeré prvky lze zapojit a vytvořit komplexní bezpečnostní systém, který lze ovládat a kontrolovat z jednoho místa. Díky tomu můžete vy nebo vaše firma ušetřit nemalé finanční prostředky.

Přístupové a docházkové systémy

Přístupové a docházkové systémy jsou schopny plnit rozmanité funkce, mezi které patří například:

 • Umožnění vstupu osob, zaměstnanců
 • Evidence všech osob, které se v objektu pohybují
 • Evidence osob, které do objektu vstupují či ji opouštějí

Ze své podstaty se tyto systémy nacházejí především v komerčních budovách, ale uplatňují se také v soukromém sektoru (například tam, kde se nachází více bytových jednotek). Hlavním úkolem je monitorování dění a identifikace osob, které se ve sledovaném prostoru pohybují. Každá osoba (zaměstnanec, nájemník…) či skupina může disponovat unikátními přístupovými právy, u kterých lze zajistit také časovou platnost (na určitou hodinu nebo den v týdnu) nebo nastavit vstup do určitých prostor a místností. To vše může také posloužit k celkovému sledování pohybu subjektů po firmě nebo společnosti.

Pokročilé systémy jsou dále schopny zaznamenat neoprávněné pokusy o vniknutí či aktuální stav dveří (zavřené či nikoli). V případě otevření dveří nebo násilnému vstupu vás takové systémy neprodleně informují, a tak efektivně snižují riziko ztráty nebo poškození majetku.

Přístupové a docházkové systémy se ovládají rozmanitými způsoby:

 • Pomocí čipu
 • Karty
 • Mobilního telefonu
 • Otisku prstu
 • Skenu obličeje či oka
 • Automatické čtení RZ atd.

Kromě tradiční usměvavé recepční tak máte možnost využít také její „virtuální“ variantu a návštěvníka odbavit na dálku z operačního centra, což ve výsledku šetří váš čas a také peníze.

Kamerové systémy s inteligentní analýzou obrazu

Činnost klasického kamerového systému si dokážeme velmi dobře představit. Pod inteligentní analýzou obrazu si můžeme představit kupříkladu detekci pohybu, detekci odložených či odcizených předmětů, zachycení SPZ automobilů či obličejů osob, počítání osob, detekování násilného chování a vandalismu atd. Díky této chytré a všestranné analýze obrazu postačí na sledování velkého množství kamer jediný pracovník, operátor. Celkový počet monitorů, které je třeba sledovat, se rapidně sníží.

V případě poplachu v určitém sektoru se automaticky spustí ten monitor, který sleduje danou oblast. Ostatní monitory setrvávají v pohotovostním režimu. Obsluha pak může okamžitě reagovat na konkrétní situaci náležitým způsobem.

Poplachové zabezpečovací tísňové systémy

Základními aspekty těchto zabezpečovacích systémů je přítomnost čidel a senzorů, které mohou plnit rozmanité funkce:

 • Detekce pohybu
 • Tříštění skla
 • Otevření dveří a oken
 • Teplota
 • Zjištění úniku CO2, vody atd.

Všechny detektory lze napojit na centrální ústřednu. Pokud tato centrální ústředna zaznamená něco podezřelého, spustí poplach formou sirény, případně odešle upozornění na mobilní telefon, prostřednictvím internetu, respektive předá informaci dohledovému centru.

Velkou výhodou je fakt, že systémy je možno zapojit do jednoho celku, a tak vytvořit komplexní zabezpečení se snadnou obsluhou a monitoringem z jednoho místa.

Nás tip:

Bezpečnostní agentura TOP Security (23 let na trhu, 14 poboček po celé ČR, vlastní technické vývojové centrum, certifikáty ISO 14001, 27001, 9001, 18001, členství v asociacích ASBS ČR, AGA, člen Hospodářské komory, pojištění odpovědnosti v rozsahu 50.000.000 Kč, profesionálně zpracovaný systém bezpečnostních procesů ABECEDA®, možnost náhradního plnění skrze dceřinou společnost NOKIKA s.r.o., komplexní služby, dostupné ceny, konzultace a návrh zdarma a řada dalších výhod…)