Bezpečnostní systémy a jejich druhy

25.05. 2015 13:38 | Bezpečnostní systémy

Bezpečnostní systémy a jejich druhy

Pro firmy a i pro soukromé objekty jsou moderní bezpečnostní systémy a elektronické zabezpečení velmi důležitým a efektivním vybavením pro jejich zabezpečení. Souborem technických a organizačních opatření jsou elektronické zabezpečovací systémy a bezpečnostní systémy, které jsou postaveny v cestě mezi nebezpečím a chráněným zájmem. Většinou jde o hodnoty majetkové povahy či jiné, které potřebujeme ochránit vůči odcizení, poškození, zničení nebo jinému narušení jejich hodnoty.

Zde uvedené bezpečnostní systémy slouží k zabezpečení osob, majetku a dat:

  • Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
  • Elektronické protipožární systémy (EPS)
  • Uzavřené televizní okruhy, kamerové systémy (CCTV)
  • Domovní telefony, videotelefony (DT, VDT)
  • Evakuační systémy, ozvučení (EVAK, OZV)
  • Systémy kontroly vstupu a docházky (SKV, Acces)
  • Záložní zdroje (UPS), Nouzové a únikové osvětlení (NO)

EZS - elektronické zabezpečovací systémy

Těmto systémům je velmi vhodné věnovat pozornost zejména při výstavbě nových prostor, ale i ve stávajících objektech. Tento systém obsahuje vysokou prevenční efektivitu, ale pokud dojde k vloupání, dokážou ihned poslat zprávu na oprávněná místa. Zvýšení účinku systému EZS dosáhneme tak, že použijeme i mechanických zabezpečovacích praktik, jako například mříže, dveře a zámky. Zásada systému EZS je velmi jednoduchá, protože detektory EZS vytváří prostorovou a plášťovou ochranu objektu. Řídící ústředna nepřetržitě sleduje stav jednotlivých detektorů a na základě impulsu aktivuje jejich reakce, jako jsou sirény, SMS zprávy a podobně. Vzhledem k tomu, že jsou tyto technologie stále zdokonalovány a jsou stále levnější a levnější, je vyšší možnost tyto systémy otestovat v praxi.

EPS - elektronická požární signalizace a požární systémy

Tyto systémy EPS jsou velmi významným bezpečnostním zařízením. Minuty nebo vteřiny, přesně tyto hodnoty většinou rozhodují o ztrátách na životech nebo majetkových škodách, a proto systém EPS velmi rychle informuje hasiče a ti učiní velmi včasný zásah a předpokladem je, že dojde k rychlé likvidaci požáru. Hlavním úkolem systému EPS je odhalit požár již v samotném počátečním stádiu, kde lze požár snadno zneškodnit a zamezit tak ohrožení lidských životů a rozlehlým majetkovým škodám.

Normy pro požární bezpečnost a posouzení objektů určují běžné požární opatření, jako jsou například únikové východy, hasicí přístroje, odvětrání a nouzová schodiště, a zda je potřebné v daném objektu montáž systému EPS. Pokud požární zpráva vyžaduje montáž bezpečnostní elektronické požární signalizace, jde o objekt, kde je vyšší riziko vzniku požáru a ohrožení osob. V těchto případech je třeba zajistit v objektu samostatnou ústřednu EPS, včetně poplachové signalizace pro Hasičský záchranný sbor (HZS) nebo pro místa s 24 hodinovou obsluhou.

Ve snazších případech, to je bez připojení na HZS, je možností připojit hasiče do stávajícího systému EZS, což zajišťuje nižší finanční náklady na systém. Jen souhrnné a kvalitní požární zabezpečení objektu je schopné splnit svůj úkol po velmi dlouhou dobu a přináší plnohodnotnou záruku pro ochranu majetku a zdraví osob.

Zabezpečovací systém EPS je schopný pracovat 24 hodin denně a spolehlivě zjišťovat počínající požár a ihned upozornit stálou službu nebo nejbližší hasičský záchranný sbor.

CCTV - kamerové systémy

Nejdůležitějším vybavením bezpečnostního systému je bezpečnostní kamera, která patří mezi nejdynamičtěji vyvíjející se oblast bezpečnostního průmyslu. Bezpečnostní kamery jsou určeny ke sledování venkovních a vnitřních prostor. Tento systém lze jednoduše spojit s dalšími počítačovými sítěmi, internetem a aplikacemi jako například EZS a EPS. Každá montáž je určená svými nároky založenými na pozici bezpečnostních kamer, prostředí nebo vyžadovanému efektu.

Nyní IP kamerové systémy dokážou velmi efektivně ochraňovat vstupy a vjezdy do nejrůznějších prostor a objektů, podporovat ostrahu například skladů v rámci průmyslových prostor, kontrolovat převody a zajistit bezpečí ve finančních podnicích, monitorovat pohyb osob v nemocnicích nebo na veřejných prostorech a vyřadit tak kriminalitu ve městech. Velmi vhodné jsou bezpečnostní kamery také do bytových prostor.

IP kamerové systémy využívají pro posílání dat klasickou síťovou infrastrukturu, oproti analogovým video systémům, které jsou opatřeny zvláštní kabeláží. Při využití těchto kamerových systémů se službou vzdáleného sledování umožňuje majitelům pozorovat a zaznamenávat video přes síť IP, jako například LAN, WAN nebo internet. Aplikace, která využívá síťové video je digitalizované video přenášeno streamy na jakékoli místo v internetové síti pomocí IP sítě, což umožňuje, že můžete sledovat videa z kteréhokoli místa, které se nachází v síti.

ACS - přístupové systémy

Za využití přístupových systémů lze rozdělit prostor nebo areál firmy do jednotlivých zón. Jsou zde přístupové terminály, kde se musí při vstupu pracovník identifikovat. Zde lze dosáhnout vysoké bezpečnosti, protože díky omezení práv pro přístup má právo vstoupit pouze vybraná osoba. Každý zaměstnanec může mít svá přístupová práva. Obrovskou výhodou je možnost nastavit časová pásma, protože systém přístupů může tak omezit dobu, kdy může daný pracovní vstoupit do daných prostor.

U nás v České republice se častěji stává, že dochází k drobným krádežím na pracovišti a pracovníkům se ztrácejí nehlídané osobní věci. Pouze úzká skupina pracovníků má díky přístupovému systému přístup do vybraných prostor. Hlavním typem přístupových systémů jsou terminály, které fungují za pomoci čipů. Nikdo tedy nemusí nosit nepraktický velký svazek klíčů a pohybování se po areálu firmy je velmi komfortní. Je tady ovšem nevýhoda toho, že si pracovníci mohou navzájem čipy půjčovat a může tedy poté dojít k záměně zaměstnance.

V oblasti přístupových systémů jsou moderní technologií biometrické čtečky, protože otisky prstů jsou u každého jedince originální, a proto lze jednoduše přesně identifikovat daného pracovníka a záměna zaměstnanců je zcela eliminována. V případě biometrické identifikace nedochází k poškození média pro identifikaci. V nynější době jsou biometrické terminály cenově přijatelné i pro menší podniky.

Systém docházek

Reálnou docházku svých zaměstnanců můžete nyní sledovat s docházkovým systémem, který tvoří biometrická nebo čipová docházková čtečka a intuitivní docházkový program. Tento program zpracovává data z čtečky. V tomto odvětví je velmi oblíbená biometrie, protože identifikace pracovníka pomocí otisku prstů je mnohem levnější a získaná data nelze nijak zfalšovat.